پایه و اساس شکل گیری تمام جوامع ، جامعه کوچک ولی بسیار مهمی هست به نام خانواده…

تشکیل خانواده اساسا آسان تر از حفظ آن است .

هر خانواده ای متناسب با ویژگی ها و ظرفیت های منحصر به فرد خود دارای نیاز هایی است که دولت ها می بایست به اساس عدالت اجتماعی، شرایط لازم را برای برخورداریشان از امکانات و برطرف کردن نیاز های آنها ایجاد کنند …

در طول تاریخ از کنار هم قرار گرفتن خانواده ها اقوام و طوایف و در نهایت جامعه ای تشکیل میشد که با خود مجموعه ای از خرده فرهنگ ها وآداب و رسوم را به همراه داشته است.