گزارش فعالیت های موسسه فرهنگی و هنری  آرمان گستران رایحه مهرسال ۱۳۹۶

  • برگزاری نخستین کنگره شعر کرامت
  • برگزاری برنامه های ارتقا فرهنگ عمومی استان
  • برگزاری هم اندیشی سبک زندگی و پیشگیری و کاهش طلاق
    و استحکام خانواده
  • برگزاری دوره اموزشی پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه اصحاب فرهنگ و هنر
  • برگزاری اولین سوگواره سفینه النجات
  • برگزاری جشنواره شعر مناجات(مواهب)